توافقنامه کاربران لیان

1.1 این توافقنامه شامل شرایط زیر و معانی آنها است: – “شرایط غیر طبیعی بازار” به شرایط بازار اشاره دارد که طبیعی نیستند، مانند نقدینگی کم، حرکات سریع قیمت

یا شکاف قیمت.

– “داده های دسترسی” به معنای کدها و اطلاعات مورد نیاز مشتری برای دسترسی به حساب تجاری خود، از جمله کدهای ورود، رمزهای عبور و شمارهی حساب است.

– “وابسته” به هر نهادی اشاره دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکت کنترل می شود، شرکت را کنترل می کند یا تحت کنترل مشترک با شرکت است. “کنترل” در این زمینه به معنای داشتن اکثریت قدرت رای شرکت یا نهاد است.

– “فرایند توافق شده” به معنای هر فرایندی است که طرفین توافق کرده اند در حل اختلاف استفاده کنند، به غیر از روش حل اختلاف، که ممکن است توسط طرفین اصلاح شود.

– “Ask” به قیمت بالاتر در نقل قول اشاره دارد که قیمتی است که مشتری می تواند از آن خرید کند. – “موجودی” به کل نتیجه مالی تمام معاملات تکمیل شده و عملیات واریز / برداشت در حساب معاملاتی

اشاره دارد.

– “ارز پایه” اشاره به اولین ارز در یک جفت ارز دارد که مشتری در برابر آن اقدام به خرید و یا فروش ارز نقل قول میکند.

– “Bid” به قیمت پایین تر در یک نقل قول اشاره دارد که قیمتی است که مشتری می تواند آن را بفروشد. – “روز کاری” به هر روز بین دوشنبه و جمعه اشاره دارد، به استثنای هر تعطیلات اعلام شده توسط شرکت در

وب سایت.

– “ساعات کاری” به ساعات 09:00 تا 17:00 )GST( در روزهای کاری )دوشنبه تا جمعه( و شنبه ها از 10:00 تا 15:00 )GST( اشاره دارد.

– “ترمینال مشتری” به پلتفرم cTrader اشاره دارد که مشتریان از آن برای دسترسی به اطلاعات بازار مالی در

زمان واقعی )همانطور که توسط شرکت تعیین می شود(، تجزیه و تحلیل فنی بازارها را انجام می دهند، معاملات را انجام می دهند، سفارشات را وارد / اصلاح / حذف می کنند و اطلاعیه ها را از بروکر دریافت می کنند. نرم افزار برنامه برای دانلود رایگان در وب سایت بروکر در دسترس است.

2

– “شرکت” به معنای Liyan Trading LLC است که مطابق با قوانین سنت وینسنت و گرنادینز تحت شماره ثبت 2886 2023 LLC ثبت شده است و دفتر آن در سوئیت 305،Griffith Corporae Centre، ،Saint Vincent and the Grenadines Beachmont، Kingstown واقع شده است.

-“معامله تکمیل شده” به معنای دو معامله متقابل با اندازه برابر در جهت مخالف )یعنی خرید و سپس فروش یا فروش و سپس خرید( برای باز کردن و بستن یک موقعیت است.

– “مشخصات قرارداد” شرایط تجاری کلیدی )مانند اسپرد، اندازه لات، مارجین اولیه، مارجین پوشش ریسک و غیره( برای هر ابزار است که در وب سایت شرکت به آدرس www.liyanbroker.comقابل مشاهده است.

– “ارز حساب معاملاتی” به ارزی اشاره دارد که مشتری هنگام افتتاح حساب معاملاتی خود انتخاب کرده است.

– “جفت ارز” اشاره به موضوع یک معامله بر اساس نوسان ارزش یک ارز در مقایسه با دیگری دارد.

– “مشتری” به هر شخص حقیقی یا نهاد حقوقی، به استثنای افراد بدون تابعیت، افراد زیر 18 سال یا شهروندان و اشخاص حقوقی کشورهایی که شرکت خدمات ارائه نمی دهد، که فرم ثبت نام مشتری را ارائه کرده اند، اشاره دارد.

– “اطلاعات مشتری” به هر گونه اطلاعات یا اسناد مربوط به مشتری، حساب آنها یا استفاده از خدماتی که شرکت از مشتری دریافت می کند یا از طریق روش های دیگر به دست می آورد، اشاره دارد.

– “فرم ثبت نام مشتری” به فرم موجود در وب سایت اشاره دارد که مشتری برای ایجاد حساب Liyan خود باید آن را پر کند.

– “تاریخ تحویل داده ها” به هر تاریخی که بین طرفین توافق شده است اشاره دارد. -“اختلاف” به این معنی است که:

1. وضعیتی که مشتری به طور منطقی و موجه معتقد است که شرکت یک یا چند شرایط توافقنامه عملیاتی را در نتیجه هر گونه اقدام یا عدم اقدام نقض کرده است؛

2. وضعیتی که شرکت به طور منطقی و موجه معتقد است که مشتری یک یا چند شرایط توافقنامه عملیاتی را در نتیجه هر گونه اقدام یا عدم اقدام نقض کرده است.

3. وضعیتی که در آن مشتری در یک نقل قول خطا )Spike( معامله کند، یا قبل از اینکه اولین مظنه به پلت فرم معاملاتی در افتتاح بازار برسد، یا در قیمت دریافت شده توسط مشتری به دلیل اینکه یک فروشنده خطای آشکار را انجام داده است، یا به دلیل شکست نرم افزاری پلت فرم تجاری.

4. هر گونه اختلاف بین طرفین )I( که به نظر کسی که اطلاعیه اختلاف مربوطه را ارائه می دهد، باید تحت روش حل اختلاف )یا سایر روند توافق شده( قرار گیرد. و )2( در رابطه با آن یک اعلامیه اختلاف به طور موثر تحویل داده شده است.

3

– “تاریخ اختلاف” به تاریخی اشاره دارد که در آن یک اطلاعیه اختلاف به طور موثر توسط یک طرف به طرف دیگر

در مورد اختلاف تحویل داده می شود. اگر هر دو طرف یک اطلاعیه اختلاف را ارائه دهند، تاریخ اختلاف تاریخی خواهد بود که در آن اولین اطلاعیه به طور موثر تحویل داده می شود. برای اینکه اطلاعیه اختلاف به طور موثر تحویل داده شود، باید به شیوه ای که طرفین برای دادن اطلاعیه ها در رابطه با توافقنامه توافق کرده اند، تحویل داده شود.

-“حساب خوابیده یا غیرفعال” به یک حساب معاملاتی اشاره دارد که توسط یک مشتری شرکتی نگهداری می شود که در آن هیچ فعالیت تجاری و / یا عدم فعالیت برای یک دوره مداوم شش )6( ماه توسط صاحب حساب / صاحب حساب تجاری وجود نداشته است. همچنین شامل حساب های تجاری است که شرکت هیچ تراکنشی در رابطه با حساب توسط و / یا بر اساس دستورالعمل های صاحب حساب / مالک یا نماینده مجاز خود برای مدت شش )6( ماه متوالی انجام نداده است.

– “کارمزد حساب خوابیده و / یا غیر فعال” به کارمزد 0 دلار یا مبلغ معادل آن به دلار اشاره دارد که شرکت

ممکن است به صلاحدید خود دریافت کند و / یا اینکه مشتری ممکن است برای حساب )های( غیرفعال خود که توسط شرکت نگهداری می شود به صورت ماهانه پرداخت کند. هزینه ممکن است توسط شرکت گهگاه اصلاح شود.

– اصطلاح “اکوییتی )ارزش دارایی خالص(” باید به عنوان: موجودی + سود شناور – ضرر شناور تعریف شود. – “نقل قول خطا” نرخ ارز است که به ترمینال مشتری با توجه به یک خطای فنی در سیستم منتقل می شود. – “نقل قول خطا )اسپایک(” به نقل قول خطا که مطابق با معیارهای زیر اشاره دارد:

1. شکاف قیمت قابل توجهی وجود داشته باشد؛ 2. قیمت با شکاف قیمتی در مدت زمان کوتاهی بازگشت کند؛ 3. قبل از نمایان شدن، حرکت سریع قیمت وجود نداشته است. 4. هیچ شاخص مهم اقتصاد کلان و / یا گزارش های شرکتی قبل یا بلافاصله پس از نمایان شدن آن

منتشر نشده است. و 5. به طور قابل توجهی از قیمت گذاری بازار منحرف شود.

شرکت حق حذف نقل قول خطا )Spikes( را از پایگاه نقل قول سرور برای خود محفوظ می دارد. – اصطلاح “رویداد پیش فرض” در بند 17 این توافقنامه تعریف شده است.

– “سود / زیان شناور” به سود یا زیان فعلی در موقعیت های باز اشاره دارد که بر اساس نقل قول های فعلی محاسبه می شود.

– “رویداد فورس ماژور” همان معنایی را دارد که در بند 19 این توافقنامه شرح داده شده است.

4

– “مارجین آزاد” به وجوه موجود در یک حساب معاملاتی اشاره دارد که می تواند برای باز کردن یک موقعیت

استفاده شود و با کم کردن مارجین لازم از سهام محاسبه شود.

– “مارجین هدج شده” اشاره به مارجین مورد نیاز توسط شرکت برای باز کردن و حفظ همسان

موقعیت ها و جزئیات خاص برای هر ابزار را می توان در مشخصات قرارداد یافت.

– یک “نقل قول نشان دهنده” نقل قولی است که در آن شرکت حق دارد هرگونه دستورالعمل یا دستور را رد کند.

– “مارجین اولیه” به حداقل مارجین مورد نیاز شرکت برای شروع یک موقعیت اشاره دارد. جزئیات خاص برای هر ابزار در مشخصات قرارداد ارائه شده است.

– “دستورالعمل” به معنای درخواست مشتری به شرکت برای باز کردن / بستن یک موقعیت یا قرار دادن / اصلاح / حذف سفارش است.

– “ابزار” شامل تمام ابزارهای مالی از جمله هر جفت ارز، فلز اسپات، CFD و هر ابزار دیگر ارائه شده توسط شرکت است.

– “سود غیرقانونی” سود حاصل از رویداد پیش فرض، نقل قول خطا یا نقض هر یک از شرایط مشخص شده در توافقنامه های عملیاتی است.

– “لوریج” به نسبت 1:100 )نسبت های دیگر نیز ممکن است در وب سایت موجود باشد( مربوط به اندازه معامله و مارجین اولیه اشاره دارد. نسبت 1:100 به این معنی است که مارجین اولیه مورد نیاز برای باز کردن یک معامله صد برابر کمتر از اندازه معامله است.

– “ارائه دهنده نقدینگی” به یک بانک یا ECN اشاره دارد که قیمت های قابل معامله را برای شرکت فراهم می کند و ممکن است توسط شرکت برای پوشش معاملات مشتری استفاده شود.

“موقعیت خرید” به موقعیت خرید اشاره دارد که در هنگام افزایش قیمت بازار، ارزش آن افزایش می یابد. هنگام اشاره به جفت ارز، عمل خرید ارز پایه با ارز نقل قول است.

– “لات” به واحدی از ارز پایه اوراق بهادار یا تروا اونس فلز گرانبها در بستر معاملاتی اشاره دارد. – “اندازه لات” به تعداد سهام، دارایی های اساسی یا واحدهای ارز پایه یا تروی اونس فلز گرانبها در یک لات

اشاره دارد، همانطور که در مشخصات قرارداد مشخص شده است.

– “مارجین” به وجوه تضمینی مورد نیاز برای حفظ پوزیشن های باز اشاره دارد، همانطور که برای هر ابزار در مشخصات قرارداد تعیین می شود.

– “سطح مارجین” به نسبت اکوییتی به مارجین لازم اشاره دارد که به صورت درصد بیان می شود. این با تقسیم اکوییتی بر مارجین لازم و ضرب نتیجه در 100٪ محاسبه می شود.

5

– “معامله مارجین” به معنای معامله با لوریج است که در آن مشتری می تواند معاملات را با وجوه بسیار

کمتری در حساب معاملاتی در مقایسه با حجم معامله انجام دهد.

– “پوزیشن های همسان” به معنای پوزیشن های بلند و کوتاه با اندازه معامله یکسان است که در حساب معاملاتی برای همان ابزار باز شده است.

– “مارجین لازم” یعنی مارجین مورد نیاز شرکت برای حفظ پوزیشنهای باز. جزئیات هر ابزار در مشخصات قرارداد مشخص شده است.

– “شرایط عادی بازار” به معنای یک بازار بدون شکست قابل توجهی در جریان نقل قول در پلت فرم معاملاتی، بدون حرکت سریع قیمت و بدون شکاف قیمت بزرگ است.

– “موقعیت باز” به معنای یک موقعیت طولانی یا یک موقعیت کوتاه است که یک معامله تکمیل نشده است.

– “توافقنامه های عملیاتی” یا “تنظیم اسناد” به این توافقنامه مشتری همراه با تمام توافقنامه های حساب مشتری، سیاست ها، افشای ریسک و سایر مستندهایی که در اسناد نظارتی و توافقنامه های بخش مستند وب سایت ذکر شده است، اشاره دارد. مشتری اذعان می کند که توافقنامه های عملیاتی ممکن است توسط شرکت به صورت دوره ای تجدید نظر شود و اخرین نسخه را می توان با مراجعه به وب سایت مشاهده کرد.

– “سفارش” نشان دهنده دستورالعمل مشتری به شرکت برای شروع یا خاتمه دادن به یک موقعیت معاملاتی در زمانی است که قیمت به سطح سفارش برسد.

– “سطح سفارش” به قیمت مشخص شده توسط مشتری در سفارش خود اشاره دارد. – “فلز گرانبها” به طلا یا نقره اسپات اشاره دارد.

– “شکاف قیمت” به عنوان:

1. پیشنهاد قیمت فعلی بالاتر از درخواست نقل قول قبلی است یا 2. درخواست قیمت فعلی پایین تر از پیشنهاد قبلی است.

تعریف شده است.
– “مظنه” نشان دهنده اطلاعات قیمت فعلی برای یک ابزار خاص، در قالب قیمت های Bid و Ask است.

– “ارز مظنه” ارز دوم در یک جفت ارز است که مشتری می تواند برای ارز پایه خرید یا فروش کند. – “پایهی مظنه” به اطلاعا جریان مظنه اشاره دارد که در سرور ذخیره می شود. – “جریان مظنه” جریان مظنه ها برای هر ابزار در پلتفرم معاملاتی است. – “نرخ” اشاره به هر دو:

6

1. ارزش ارز پایه از نظر ارز نقل قول برای یک جفت ارز یا، 2. قیمت یک اونس تروا فلزات گرانبها در برابر دلار آمریکا و یا دیگر ارز مشخص شده در مشخصات قرارداد

برای این ابزار. دارد.

– “مقدار)های( مربوطه” به هر گونه اکوییتی آزاد در حساب معاملاتی مشتری اشاره دارد که برای اهداف مارجین استفاده نمی شود.

-“درخواست” به درخواست مشتری از شرکت برای به دست آوردن مظنه اشاره دارد که تعهدی برای انجام معامله ایجاد نمی کند.

– “سرور” به برنامه سرور cTrader اشاره دارد که برای اجرای دستورالعمل ها یا درخواست های مشتری، ارائه

اطلاعات معاملاتی در زمان واقعی )محتوای تعریف شده توسط شرکت( و در نظر گرفتن بدهی های متقابل بین مشتری و شرکت مطابق با شرایط توافقنامه های عملیاتی استفاده می شود.

-“خدمات” به معنای خدماتی است که شرکت به مشتری ارائه می دهد، همانطور که در بند 5 در اینجا ذکر شده است.

-“Short Position” به معنای موقعیت فروش است که در صورت کاهش قیمت بازار، ارزش آن افزایش می یابد. برای جفت ارز، به فروش ارز پایه در برابر ارز نقل قول اشاره دارد.

-“اسپرد” به معنای تفاوت بین قیمتهای Ask و Bid خواهد بود. -“ارائه دهنده خدمات شخص ثالث” به نهادی اطلاق می شود که در آن هر دو طرف توافق می کنند که تمام

یا بخشی از اقدامات تحت مقررات مربوطه را انجام دهند.

-“حساب تجاری” به معنای سیستم ثبت نام منحصر به فرد است که تجسم تمام معاملات تکمیل شده، موقعیت های باز، سفارشات و معاملات سپرده / برداشت در پلت فرم تجاری است. -“تاریخچه حساب معاملاتی” به سابقه کامل فعالیت های تجاری و غیر تجاری مشتری مانند واریز ها، برداشت ها و اعتبارات و همچنین سایر خدمات ارائه شده توسط شرکت در حساب مشتری با شرکت اشاره دارد. این رکورد ممکن است شامل داده هایی از پلت فرم cTrader باشد و ممکن است به طور جزئی یا کامل منتقل، بایگانی، کوچک یا فشرده شود، اما در هر زمان از فضای خصوصی و شخصی خود در حساب )های( خود به طور کامل برای مشتری قابل دسترسی است. – “برنامه مزایای معاملاتی” باید به برنامه ارائه شده توسط شرکت به مشتریان خود اشاره کند، همانطور که در بند 26.1 در اینجا توضیح داده شده است.

7

“پلتفرم معاملاتی” به مجموعه ای از برنامه ها و زیرساخت های فنی اشاره دارد که قیمت های زمان واقعی را فعال می کند و معاملات را تسهیل می کند، از جمله قرار دادن، اصلاح، حذف و اجرای سفارشات، و همچنین محاسبه تمام تعهدات متقابل بین مشتری و شرکت. پلت فرم معاملاتی شامل سرور و ترمینال مشتری است که شامل cTrader در میان فن آوری های دیگر است.

“تراکنش” به معنای هر توافقی است که توسط مشتری یا از طرف مشتری مطابق با این توافق نامه و شرایط کسب و کار انجام شده است.

– “اندازه تراکنش” به معنای محصول اندازه و تعداد لات ها است. – “وب سایت” اشاره به وب سایت شرکت در www.liyanbroker.com و یا هر وب سایت دیگر نگهداری شده

توسط شرکت برای مشتریان برای دسترسی دارد.

– “اعلامیه کتبی” دارای تعریفی است که در بند 11 این توافقنامه ارائه شده است.

1.2 تمام ارجاعات به مقررات قانونی باید شامل ارجاعات به موارد زیر باشد:

1. هر گونه اصلاح قانونی، تحکیم یا بازسازی آن، چه قبل یا بعد از تاریخ این توافقنامه های عملیاتی؛ 2. تمام اسناد قانونی یا دستوراتی که به موجب آن انجام می شود؛ و 3. هر ماده قانونی که آن ماده قانونی تجدید یا اصلاح آن باشد.

1.3 استفاده از کلماتی که نشان دهنده مفرد است نیز باید شامل جمع و بالعکس باشد؛ کلماتی که هر جنسیتی را نشان می دهند نیز باید شامل همه جنسیت ها باشد؛ و کلماتی که افراد را نشان می دهند نیز باید شامل شرکت ها، مشارکت ها، سایر نهادهای غیرمجاز و سایر اشخاص حقوقی و بالعکس باشد.

1.4 مگر اینکه به صراحت در غیر این صورت اعلام شده باشد، اشاره به یک بند، حزب یا یک برنامه به ترتیب اشاره به یک بند در یا یک طرف یا برنامه زمانی به این توافقنامه است.

1.5 سرفصل های بند فقط برای راحتی مرجع گنجانده شده و بر تفسیر شرایط این موافقتنامه تاثیر نمی گذارد. 1.6 هر کلمه ای که معنای آن در این توافقنامه مشتری تعریف نشده باشد، باید معنایی را که در شرایط کسب

و کار به آنها نسبت داده شده است، داشته باشد.

2. مقدمه

2.1 این توافقنامه مشتری )”توافقنامه”( بین شرکت و مشتری اجرا می شود. 2.2 این شرکت Liyan Trading LLC است، با یک دفتر ثبت شده واقع در سوئیت 305، مرکز شرکت گریفیث،

.LLC 2023 2886 سنت وینسنت و گرنادینز، شماره ثبت ،Beachmont، Kingstown 2.3 این توافقنامه مشتری، همراه با شرایط کسب و کار، افشای ریسک، قوانین مالی و همچنین هر سند

دیگری که در بخش “مستند” وب سایت قرار دارد، کل توافق بین شرکت و مشتری را تشکیل می دهد. این

8

توافقنامه ها، که ممکن است هر از گاهی اصلاح یا تکمیل شود، شرایط و ضوابط حاکم بر رابطه بین شرکت و مشتری را در رابطه با ابزارها تعیین می کند.

2.4 توافقنامه های عملیاتی باید تمام عملیات تجاری و غیر تجاری مشتری با شرکت را کنترل کند و باید به طور کامل توسط مشتری خوانده شود. آنها، در میان چیزهای دیگر، اطلاعاتی را که شرکت باید تحت مقررات مربوطه به مشتری افشا کند، مشخص می کند.

2.5 اصطلاحات تعریف شده مورد استفاده در این توافقنامه در بند 1 )”تعاریف”( تعیین شده است. شرکت به عنوان اصل به اصل در رابطه با هر تراکنش مشتری عمل می کند و نه به عنوان نماینده از طرف مشتری. این بدان معنی است که مگر اینکه در غیر این صورت توافق شده باشد، شرکت با مشتری به عنوان یک مشتری برای همه اهداف رفتار می کند و مشتری به طور مستقیم و به طور کامل مسئول انجام تعهدات تحت هر معامله انجام شده توسط مشتری است. اگر مشتری در رابطه با یا از طرف شخص دیگری عمل کند، چه هویت آن شخص به شرکت افشا شود یا نه، شرکت آن شخص را به عنوان یک مشتری غیرمستقیم نمی پذیرد و نباید هیچ تعهدی نسبت به آن شخص بپذیرد، مگر اینکه به طور خاص توافق شود.

3. آغاز

3.1 شرایط توافق نامه های عملیاتی باید بدون قید و شرط توسط مشتری در تاریخ دریافت اخطار از شرکت مطابق با بند 4.1 پذیرفته شود و در اثر باقی می ماند مگر اینکه توسط هر یک از طرفین خاتمه یابد.

3.2 این توافقنامه یک توافقنامه خدمات اولیه است که بدون محدودیت به یک سری عملیات پی در پی یا جداگانه، از جمله معاملات در ابزارها، مربوط می شود.

3.3 مشتری حق ندارد توافقنامه را بر اساس این واقعیت که یک قرارداد از راه دور است لغو کند.

4. فعال سازی حساب

4.1 حساب لیان مشتری باید توسط شرکت پس از دریافت فرم ثبت نام مشتری ارائه شده توسط مشتری، با توجه به شرایط زیر فعال شود:

1. بررسی هویت مربوطه قابل قبول توسط شرکت تکمیل شده است؛ 2. شرکت روش های واریز و / یا برداشت مشتری را تایید کرده است؛ و 3. توافقنامه های عملیاتی توسط مشتری پذیرفته شده است.

4.2 شرکت حق پذیرش یا رد مشتری را به صلاحدید مطلق خود، با توجه به شرایطی که تمام اسناد درخواست شده توسط شرکت دریافت شده است، به طور کامل و به درستی توسط مشتری تکمیل شده است.

4.3 شرکت حق دارد حداقل سپرده اولیه را درخواست کند تا مشتری اجازه استفاده از حساب تجاری خود را داشته باشد.

9

4.4 پس از فعال شدن حساب، مشتری همیشه می تواند موجودی حساب خود را در حساب لیان خود مشاهده کند و حق برداشت آن را در صورت تقاضا خواهد داشت.

5. خدمات

5.1 شرکت باید خدمات زیر را به مشتری ارائه دهد، با توجه به اینکه مشتری تعهدات خود را تحت توافقنامه های عملیاتی و سایر حقوق شرکت در توافقنامه های عملیاتی انجام می دهد:

1. دریافت و انتقال سفارشات یا اجرای سفارشات برای مشتری در ابزارهای مالی بر اساس حساب خود. 2. ارائه خدمات ارز خارجی به مشتری، به شرطی که آنها با ارائه خدمات سرمایه گذاری در بند 1-5.1 مرتبط

باشند.
3. ارائه حفاظت و مدیریت ابزارهای مالی برای حساب مشتری، در صورت لزوم، از جمله سرپرستی و

خدمات مرتبط مانند مدیریت نقدی / وثیقه، همانطور که در بند 7 شرح داده شده است.

5.2 به شرطی که مشتری به تعهدات خود تحت توافقنامه های عملیاتی عمل کند، شرکت حق دارد معاملات مربوط به ابزارهای مشخص شده در وب سایت شرکت را با مشتری انجام دهد.

5.3 کلیه معاملات بین مشتری و شرکت فقط بر اساس اجرای آن انجام می شود. شرکت حق اجرای معاملاتی را که ممکن است برای مشتری مناسب نباشد، برای خود محفوظ می دارد.

5.4 مگر اینکه در توافقنامه های عملیاتی توافق شده باشد، شرکت موظف به نظارت یا مشاوره مشتری در مورد وضعیت هر معامله، برقراری تماس های حاشیه ای یا بستن هر یک از موقعیت های باز مشتری نیست.

5.5 مشتری حق ندارد از شرکت برای ارائه مشاوره سرمایه گذاری یا اظهار نظر برای تشویق مشتری به انجام هرگونه معامله خاص درخواست کند.

5.6 شرکت موظف به ارائه تحویل فیزیکی دارایی اساسی یک ابزار در هر معامله نیست. سود یا زیان در ارز حساب معاملاتی پس از بسته شدن معامله از حساب تجاری واریز یا برداشت می شود.

5.7 شرکت از ارائه توصیه های شخصی یا مشاوره در مورد مزایای هر گونه معاملات خاص منع شده است.

5.8 شرکت، به صلاحدید خود، ممکن است گاهی اوقات اطلاعات و توصیه هایی را در خبرنامه هایی که ممکن است در وب سایت خود ارسال شود یا از طریق وب سایت یا سایر ابزارها به مشترکین ارائه شود، ارائه دهد. در چنین مواردی:

1. اطلاعات ارائه شده صرفا برای کمک به مشتری در تصمیم گیری های سرمایه گذاری خود است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

2. اگر سند شامل هر گونه محدودیت در مخاطبان مورد نظر یا دسته افرادی باشد که برای آنها در نظر گرفته شده یا توزیع شده است، مشتری موافقت می کند که آن را با هیچ یک از این افراد یا دسته های افراد به اشتراک بگذارد.

10

3. شرکت هیچ نمایندگی، گارانتی یا تضمینی در مورد دقت یا کامل بودن چنین اطلاعاتی یا عواقب مالیاتی هر معامله ارائه نمی دهد.

4. شرکت هیچ نمایندگی در مورد زمان دریافت توسط مشتری ندارد و نمی تواند اطمینان حاصل کند که مشتری این اطلاعات را همزمان با سایر مشتریان دریافت می کند. هر گزارش یا توصیه تحقیقاتی منتشر شده ممکن است در یک یا چند سرویس اطلاعات صفحه نمایش ظاهر شود.

5. اطلاعات ارائه شده صرفا برای کمک به مشتری در تصمیم گیری های سرمایه گذاری خود است و مشاوره سرمایه گذاری یا تبلیغات مالی ناخواسته به مشتری محسوب نمی شود.

6. ممکن است لزوم ًا چارچوب قانونی یا نظارتی قابل اجرا کشور محل اقامت مشتری را در نظر نگیرد و اطمینان از رعایت آن بر عهده مشتری است.

5.9 مشتری باید اطلاعات مربوط به دانش و تجربه خود را در زمینه سرمایه گذاری در صورت درخواست به شرکت ارائه دهد تا شرکت بتواند مناسب بودن خدمات یا محصول را برای مشتری ارزیابی کند. عدم ارائه چنین اطلاعاتی یا ارائه اطلاعات ناکافی، شرکت را از تعیین اینکه ایا سرویس یا محصول برای مشتری مناسب است باز میدارد. شرکت فرض خواهد کرد که هر گونه اطلاعات ارائه شده توسط مشتری دقیق است و اگر چنین اطلاعاتی ناقص، گمراه کننده، تغییر یا نادرست باشد، مسئول نخواهد بود، مگر اینکه مشتری هر گونه تغییر را به شرکت اطلاع داده باشد.

5.10 شرکت به صلاحدید خود این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان از ارائه خدمات به مشتری خودداری کند و مشتری موافقت می کند که شرکت هیچ تعهدی برای افشای دلایل چنین امتناعی ندارد. علاوه بر این، شرکت حق تعلیق، تاخیر و / یا تغییر ارائه هر گونه خدمات در صورت شرایط غیر طبیعی بازار را برای خود محفوظ می دارد.

5.11 شرکت ممکن است هر گونه درخواست تجاری را رد کند یا بخشی از آن را به صلاحدید خود بر اساس ملاحظات اندازه اجرا کند. اگر اندازه معامله درخواست شده بیش از توانایی شرکت برای پر کردن آن به دلیل شرایط بازار باشد، سفارش ممکن است تا حدی اجرا شود یا به طور کامل رد شود.

5.12 تفسیر در بازار، اخبار یا سایر اطلاعات ممکن است تغییر کند و می تواند در هر زمان بدون اطلاع قبلی برداشته شود.

5.13 مشتری تصدیق، تایید و موافقت می کند که سابقه معاملاتی آنها در پلتفرم cTrader ممکن است توسط شرکت در هر زمان، بدون رضایت کتبی قبلی یا اطلاع به مشتری بایگانی شود و به یک خط خلاصه در حساب معاملاتی مربوطه cTrader کاهش یابد، جایی که در آن سوابق تاریخ معاملات بیش از یک )1( ماه

است.

5.14 مشتری تصدیق، تایید و موافقت می کند که سابقه معاملاتی بایگانی شده و غیر تجاری فوق الذکر باید در هر زمان از و / یا در حساب لیان مشتری در دسترس و / یا قابل دانلود باقی بماند.

11

5.15 شرکت تایید می کند که سوابق اصلی سابقه معاملاتی مشتری از پلتفرم cTrader، که در حساب لیان مشتری بایگانی شده است، باید در هر زمان از طریق حساب لیان خود توسط مشتری قابل دسترسی و / یا قابل دانلود باشد.

5.16 شرکت تایید می کند که تمام سوابق، معاملات و فعالیت های غیر تجاری مشتری، چه فعلی، گذشته یا آرشیو شده، حداقل هفت )7( سال پس از خاتمه رابطه تجاری باقی می ماند. این مطابق با الزامات قانونی قابل اجرا است.

5.17 شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر گونه تراکنشی را که ناشی از خطاهای فنی، پیکربندی نادرست، یا در صورتی که شرکت مشکوک به فعالیت های تقلبی، دستکاری یا آربیتراژ در حساب مشتری یا سایر تراکنش های مرتبط باشد، متوقف کند، خاتمه دهد، یا لغو کند. در چنین مواردی، شرکت مجاز است به صلاحدید خود هرگونه سود را برداشت و هزینههایی را که به نظر خود بهطور نامناسب به دست آمده است، دریافت کند. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان ها یا خسارات ناشی از لغو هر معامله یا سود، یا از تعلیق، بسته شدن یا بازگرداندن آن نخواهد داشت.

5.18 طبق استانداردهای رایج گزارشدهی، مشتری تأیید و موافقت میکند که تمام اطلاعات لازم در مورد خود را به شرکت ارائه دهد، از جمله اما نه محدود به ،نام، آدرس، حوزه قضایی محل سکونت، تاریخ و محل تولد : شماره حساب، و هر گونه مدارک یا اطلاعات اضافی که توسط شرکت درخواست شده است. مشتری موافقت می کند که داده های شخصی خود را به شرکت که به عنوان کنترل کننده داده ها تحت قانون قابل اجرا ثبت

شده است، به منظور شناسایی، الزامات اداری و تجاری لازم برای شرکت به منظور پیروی از تعهدات قانونی و قراردادی خود تحت این قرارداد و سایر توافقات با مشتری، منتقل کند. شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد که این اطلاعات شخصی را به حسابرسان، وکلا، مشاوران مالی، ارائهدهندگان خدمات و طرفهای قراردادی که با شرکت قرارداد دارند، منتقل کند.

6. تضاد منافع و منافع مادی

6.1 هنگامی که شرکت درگیر معامله ای با یا از طرف مشتری می شود، شرکت، یک شرکت وابسته، یا هر شخص دیگری مرتبط یا وابسته به شرکت، ممکن است منافع، رابطه یا ترتیباتی داشته باشد که برای معامله مربوطه یا تضاد با منافع مشتری مهم باشد. . به عنوان مثال، زمانی که شرکت معامله ای را برای مشتری انجام می دهد، ممکن است:

1. اجرای معاملات در ابزار مربوطه برای حساب خود شرکت به عنوان مدیر با خرید یا فروش ابزار به مشتری؛ و / یا

2. تطبیق معامله مشتری با معامله مشتری دیگر با اقدام از طرف مشتری و مشتری دیگر؛ و / یا 3. معامله در ابزاری که شرکت به مشتری ارائه می دهد )از جمله گرفتن موقعیت های خرید یا فروش(؛

و/یا 4. مشاوره و ارائه خدمات دیگر به همکاران یا سایر مشتریان شرکت که ممکن است منافعی در سرمایه

گذاری ها یا دارایی های اساسی داشته باشند که با منافع مشتری در تضاد باشد.

12

6.2 با انعقاد این قرارداد، مشتری به شرکت رضایت می دهد و به شرکت اجازه می دهد تا با یا از طرف مشتری به هر نحوی که شرکت مناسب بداند معامله کند، حتی اگر تضاد منافع وجود داشته باشد یا شرکت دارای منافع مادی در معامله ای بدون اطلاع قبلی مشتری باشد. . شرکت دارای سیاست استقلال است و تیم آن

ملزم به رعایت این سیاست و نادیده گرفتن هرگونه منافع مادی یا تضاد منافع در هنگام مشاوره به مشتری است.

7. کمیسیون ها، هزینه ها و سایر مخارج

7.1 مشتری مسئول پرداخت کمیسیون ها، هزینه ها و سایر مخارج مشخص شده در بخش مشخصات قراردادها در شرایط تجاری است. این شرکت تمام کمیسیون ها، هزینه ها و سایر هزینه های به روز را در وب سایت خود منتشر خواهد کرد.

7.2 شرکت ممکن است کمیسیون ها، هزینه ها و سایر مخارج را هر از گاهی بدون اطلاع کتبی قبلی به مشتری تغییر دهد. هر گونه تغییر در کمیسیون ها، هزینه ها و سایر مخارج در وب سایت شرکت قرار می گیرد و چنین پستی باید به عنوان اطلاع کافی تلقی شود.

7.3 هر از چندگاهی، شرکت ممکن است از طرف مشتری با افراد یا نهادهایی که شرکت با آنها قرارداد کمیسیون نرمافزاری دارند، مبادلاتی انجام دهد که به شرکت )یا یکی دیگر از اعضای گروه شرکت( اجازه میدهد تا کالاها یا خدمات را در مقابل انجام سرمایهگذاری با چنین اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. . شرکت خط مشی دارد تا اطمینان حاصل کند که این ترتیبات تا آنجا که ممکن است به نفع مشتری عمل می کند، برای مثال، با ارائه دسترسی به اطلاعات یا سایر مزایایی که در غیر این صورت در دسترس نبودند.

7.4 مشتری موافقت می کند که در صورت پرداخت هر گونه کمیسیون یا هزینه به شخص ثالثی که مشتری را معرفی یا نمایندگی می کند، مطلع شود.

7.5 اگر موجودی حساب معاملاتی باقیمانده مشتری برابر یا کمتر از 1 یورو / دلار یا معادل ارز دیگری در هر

حساب باشد و حساب معاملاتی بیش از 90 روز تقویمی غیرفعال باشد یا بسته شده باشد، مشتری موافقت می کند که شرکت ممکن است این مانده حساب تجاری باقی مانده را کسر کند و از آن برای اهداف خیریه به صلاحدید مطلق خود استفاده کند.

7.6 مشتری موافقت می کند که مسئول تمام هزینه های تمبر مربوط به این توافقنامه و هر گونه اسناد مورد نیاز برای انجام معاملات باشد.

7.7 این فقط مسئولیت مشتری است که در رابطه با هر معامله، کلیه پروندهها، اظهارنامههای مالیاتی و گزارشهای لازم را به هر مرجع مربوطه، اعم از دولتی یا غیر دولتی ارائه کند. مشتری همچنین مسئول پرداخت کلیه مالیات ها، از جمله، اما نه محدود به مالیات های انتقال یا ارزش افزوده، ناشی از یا مرتبط با هر تراکنش است.

7.8 اگر مشتری از زمان آخرین سپرده خود درخواست برداشت را بدون هیچ گونه فعالیت تجاری ارائه دهد یا در هر شکل دیگری از سوء استفاده شرکت کند، شرکت حق دارد:

13

1. هر گونه هزینه واریزی که متحمل شده است، یا 2. 3 درصد از کل مبلغ برداشت

را از مشتری دریافت کند.

شرکت باید از طریق ایمیل درخواست برداشت پردازش شده و هزینه های اعمال شده را به مشتری اطلاع دهد.

7.9 اگر هیچ فعالیت تجاری در هر یک از حساب های معاملاتی مشتری برای یک دوره 6 ماه متوالی یا بیشتر وجود نداشته باشد، از تاریخ آخرین فعالیت معاملاتی، شرکت حق دارد از مشتری هزینه عدم فعالیت ماهانه 0 دلار یا معادل آن در هر حساب، در ارز حساب تجاری به صلاحدید خود دریافت کند.

7.10 وجوه مشتری در حساب های نگهداری شده توسط شرکت، از جمله حساب های تفکیک شده باز شده به نام شرکت، به طور خاص به منظور نگه داشتن وجوه مشتری به طور جداگانه از وجوه شرکت نگهداری می شود.

7.11 مشتری موافقت می کند و تصدیق می کند که شرکت هیچ گونه پرداخت بهره ای به مشتری برای هر گونه وجوه موجود در حساب خود ارائه نمی دهد.

8. ارز و پرداخت

8.1 شرکت حق انجام تبدیل ارز را بدون اطلاع قبلی به مشتری، در صورت لزوم یا مطلوب برای انجام تعهدات خود یا اعمال حقوق خود تحت توافقنامه های عملیاتی یا هر معامله، برای خود محفوظ می دارد. شرکت چنین تبدیل هایی را به صلاحدید خود با استفاده از نرخ های غالب برای ارزهای قابل تبدیل آزادانه انجام خواهد داد. مشتری این تبدیل ارز را تایید می کند و با آن موافقت می کند.

8.2 مشتری مسئولیت کامل هر گونه ریسک ارز خارجی مرتبط با هر معامله یا رعایت تعهدات یا اعمال حقوق خود تحت توافقنامه های عملیاتی را بر عهده می گیرد.

8.3 مشتری این امکان را دارد که در هر لحظه وجوه را به حساب تجاری خود واریز کند. 8.4 واریز و برداشت وجوه به و از حساب معاملاتی تابع مقررات عملیات غیرتجاری خواهد بود.

8.5 در صورتی که مشتری تعهد پرداختی به شرکت بیش از سرمایه در حساب تجاری خود داشته باشد، مشتری باید مبلغ اضافی را ظرف 2 روز کاری از زمان ایجاد تعهد تسویه کند..

8.6 مشتری میپذیرد و موافقت میکند )بدون لطمه به سایر حقوق شرکت تحت توافقنامه برای بستن موقعیتهای باز مشتری و اعمال سایر اقدامات پیشفرض علیه مشتری( که در صورت سررسید و پرداخت مبلغی به شرکت مطابق با قرارداد و وجوه تسویهشده کافی هنوز به حساب تجاری مشتری واریز نشده است، شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد که مشتری را بهعنوان ناتوانی در پرداخت به شرکت در نظر بگیرد و از حقوق خود تحت قرارداد استفاده کند.

14

8.7 شرکت باید به طور منظم لیست سیستم های پرداخت موجود در بخش واریز و برداشت را به روز کند. در دسترس بودن هر سیستم پرداخت ممکن است بسته به کشور محل اقامت مشتری متفاوت باشد. بنابراین، سیستم های پرداخت موجود برای مشتری را می توان در بخش “واریز و برداشت” یافت.

9. محدودیت های مسئولیت و غرامت

9.1 مشتری تأیید می کند و موافقت می کند که در صورت ارائه مشاوره، اطلاعات یا توصیه های شرکت، شرکت مسئولیتی در قبال سودآوری چنین توصیه ها، اطلاعات یا توصیه هایی نخواهد داشت. مشتری همچنین اذعان می کند که، به جز در موارد تقلب، قصور عمدی، یا سهل انگاری فاحش از طرف شرکت، شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات، هزینه ها، مخارج یا زیان وارده به مشتری به دلیل هرگونه نادرستی یا اشتباه در اطلاعات ارائه شده، از جمله، اما نه محدود به اطلاعات مربوط به هر تراکنش ندارد. این قابل درک است که، مگر اینکه در قراردادهای عملیاتی به طور دیگری مشخص شده باشد، هر معامله ای که به دنبال چنین نادرستی ها و اشتباهاتی انجام شود، برای شرکت و مشتری معتبر و الزام آور باقی می ماند.

9.2 مشتری اذعان می کند و موافقت می کند که شرکت نباید در قبال هرگونه ضرر یا هزینه ای که مشتری در ارتباط با یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از موارد زیر متحمل شده است، مسئول باشد:

1. هر گونه خطا یا شکست در عملکرد پلت فرم معاملاتی یا هر گونه تاخیر ناشی از ترمینال مشتری؛ 2. معاملات انجام شده از طریق ترمینال مشتری؛ 3. هر گونه عدم موفقیت شرکت در انجام تعهدات خود تحت توافقنامه های عملیاتی به دلیل شرایط

خارج از کنترل آن؛ 4. اعمال، حذفیات یا غفلت از هر شخص ثالث.

9.3 مشتری موافقت می کند که در صورت درخواست، شرکت را از هر گونه تعهد، هزینه، ادعا، مطالبات و مخارج از هر ماهیتی که شرکت متحمل یا متضرر می شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در نتیجه هر گونه شکست مشتری در انجام تعهدات مشتری تحت توافقات عملیاتی، جبران کند و بی ضرر نگه دارد.

9.4 شرکت تحت هیچ شرایطی در قبال زیان های تبعی، ویژه یا غیرمستقیم، از دست دادن سود، از دست دادن

فرصت )از جمله در رابطه با حرکات بعدی بازار(، هزینه ها، مخارج یا خساراتی که مشتری ممکن است در رابطه با قراردادهای عملیاتی متحمل شود، مسئول نخواهد بود، مگر اینکه در غیر این صورت صراحت ًا بر اساس توافقنامه توافق شده باشد.

10. ارتباطات

10.1 دستورالعمل ارتباط بین مشتری و شرکت در شرایط کسب و کار مشخص شده است. 10.2 مشتری موظف است دستورالعمل ها و درخواست ها را صرف ًا از طریق پایانه مشتری با پیروی از

دستورالعمل های ذکر شده در شرایط تجارت ارائه دهد.

15

11. اطلاعیه کتبی

11.1 هر گونه اطلاعیه کتبی ارائه شده تحت این موافقتنامه ممکن است از طریق یکی از روش های زیر صادر شود:

داخلی در پلت فرم معاملاتی؛

1. ایمیل; 2. نامه ی پستی؛ یا 3. انتشار اطلاعات در بخش اخبار شرکت در وب سایت.

11.2 اطلاعات تماس مشتری، مانند آدرس یا آدرس ایمیل، به عنوان آخرین اطلاع، برای برقراری ارتباط در صورت لزوم استفاده می شود. مشتری موافقت می کند که هر گونه اطلاعیه یا پیام را از شرکت در هر زمان دریافت کند.

11.3 هر اعلان کتبی باید رسم ًا تحویل داده شده تلقی شود:

1. اگر از طریق ایمیل ارسال شود، ظرف یک ساعت پس از ارسال ایمیل؛ 2. اگر از طریق پست داخلی پلتفرم معاملاتی ارسال شود، بلافاصله پس از ارسال؛ 3. اگر از طریق پست ارسال شود، هفت روز تقویمی پس از ارسال آن؛ 4. در صورت ارسال در بخش اخبار شرکت در وب سایت، ظرف یک ساعت پس از انتشار آن.

12. اصلاح و خاتمه

12.1 مشتری تایید می کند که شرکت حق اصلاح یک جانبه شرایط و ضوابط توافقنامه های عملیاتی را در هر زمان و به صلاحدید خود برای خود محفوظ می دارد. مشتری از طریق اطلاعیه کتبی از چنین اصلاحاتی مطلع خواهد شد که ممکن است از طریق ایمیل و / یا با ارسال تغییرات در وب سایت شرکت ارائه شود.

12.2 هر دو طرف موافقتنامه حق فسخ این موافقتنامه را با ارائه اخطار کتبی به طرف دیگر دارند. 12.3 پس از فسخ این توافقنامه، شرکت حق لغو دسترسی مشتری به پلت فرم تجاری را بدون اطلاع قبلی برای

خود محفوظ می دارد.

12.4 پس از خاتمه این توافقنامه، مشتری موظف خواهد بود بلافاصله تمام مبالغ لازم و قابل پرداخت به شرکت را که شامل )اما محدود به آن نیست( حل و فصل کند:

1. هرگونه کارمزد، هزینه و کمیسیون معوقه؛ 2. هزینه های انجام شده در فسخ این قرارداد و هزینه های مربوط به انتقال سرمایه گذاری های

مشتری به شرکت سرمایه گذاری دیگر؛ و 3. زیان ها و هزینه های متحمل شده در پایان هر معامله یا تسویه تعهدات معوق از طرف مشتری..

16

12.5 شرکت، مطابق با شرایط و ضوابط قراردادهای عملیاتی، به صلاحدید خود این حق را برای خود محفوظ میدارد که در صورت وجود تعداد غیرعادی درخواستهای اشتباه که بار بیش از حد بر روی سرورهای شرکت ایجاد میکند و ممکن است بر تجربه تجاری سایر مشتریان در حال استفاده از همان سرورها تأثیر منفی بگذارد، حساب مشتری را بدون اطلاع قبلی غیرفعال کند. درخواستهای اشتباه ممکن است شامل توقفها یا اصلاحات نامعتبر، سطوح برداشت سود یا توقف ضرر نادرست، بیش از حد مجاز حجم یا سفارش، درخواستهایی با وجوه حساب ناکافی و موارد مشابه باشد، اما محدود به آنها نیست.

13. اطلاعات شخصی و ضبط تماس های تلفنی

13.1 شرکت ممکن است از اطلاعات شخصی ارائه شده توسط مشتری در رابطه با ارائه خدمات استفاده، نگهداری یا پردازش کند.

13.2 اگر مشتری یک فرد باشد، در صورت درخواست، شرکت موظف است یک کپی از هر گونه اطلاعات شخصی مربوط به مشتری )در صورت لزوم( را به مشتری ارائه دهد، با توجه به اینکه مشتری هزینه پرداخت می کند.

13.3 پس از انعقاد این قرارداد، مشتری رضایت صریح را به شرکت برای انتقال اطلاعات مشتری به هر شخص ثالثی که ممکن است به چنین اطلاعاتی برای ارائه مؤثر خدمات یا اجرای هر گونه عملکرد عملیاتی مرتبط با تراکنش های مشتری با شرکت مانند بازپرداخت وجوه مشتری نیاز داشته باشد، ارائه می دهد.

13.4 13.4 شرکت حق ضبط مکالمات تلفنی بین مشتری و شرکت را برای خود محفوظ می دارد. چنین ضبطهایی باید در انحصار شرکت باشد و ممکن است به عنوان مدرک قطعی دستورالعملها/درخواستها یا مکالمات ضبطشده استفاده شود. مشتری تأیید می کند و موافقت می کند که شرکت ممکن است در صورت

لزوم، نسخه هایی از ضبط های رونوشت شده را در اختیار هر دادگاه، نهاد نظارتی یا دولتی قرار دهد.

14. رضایت به تماس مستقیم

14.1 مشتری می پذیرد که شرکت ممکن است هر از چندگاهی به منظور بازاریابی خدمات مالی و اهداف

محصولات، با مشتری از طریق تلفن یا موارد دیگر تماس مستقیم برقرار کند.

15. محرمانه بودن و چشم پوشی

15.1 مشتری تأیید می کند که کلیه اطلاعاتی که شرکت در مورد مشتری نگهداری می کند محرمانه است و صرف ًا برای ارائه خدمات استفاده خواهد شد. هر گونه اطلاعاتی که محرمانه تلقی می شود باید به این صورت تلقی شود،مشروطبراینکهقب ًلادردسترسعمومیادراختیارقانونیشرکتنباشدودرزماندریافتآنتوسط شرکت مشمول هیچ گونه تعهدی مبنی بر محرمانگی یا عدم افشاء نباشد. اطلاعات محرمانه فقط در شرایط زیر باید در اختیار اشخاص ثالث قرار گیرد:

1. در صورت لزوم توسط قانون قابل اجرا یا درخواست مقامات نظارتی و اجرایی، دادگاه ها و نهادهای مشابه با صلاحیت شرکت؛

2. به منظور تحقیق یا جلوگیری از تقلب یا سایر فعالیت های غیرقانونی؛

17

3. به پرسنل شرکت که برای انجام وظایف خود طبق قراردادهای عملیاتی یا به اشخاص ثالثی که از طرف شرکت در ارائه خدمات به مشتری دخیل هستند، به اطلاعات نیاز دارند؛

4. برای اهداف مربوط به ارائه خدمات یا مدیریت حساب معاملاتی مشتری، از جمله، اما نه محدود به، اعتبار یا شناسایی سوالات یا ارزیابی؛

5. با رضایت مشتری یا به درخواست مشتری؛ 6. و( به مشاوران، وکلا، حسابرسان شرکت، مشروط بر اینکه در هر مورد، متخصصان مربوطه از ماهیت

محرمانه اطلاعات مطلع شده و به تعهدات محرمانگی متعهد باشند. 7. در مراحل قضایی بین شرکت و مشتری؛ 8. در هر گونه اختلاف عمومی بین شرکت و مشتری.

16. زمان اسانس

16.1 دوره های زمانی برای انجام تعهدات توسط مشتری و شرکت باید به عنوان شرایط ضروری تمام قراردادهای عملیاتی در نظر گرفته شود.

17. پیش فرض

17.1 هر یک از موارد زیر یک “رویداد پیش فرض” را تشکیل می دهد:

1. عدم موفقیت مشتری در ارائه مارجین اولیه، مارجین تامینی یا هر مبلغ دیگری که تحت توافقنامه های عملیاتی قرار دارد؛

2. عدم انجام هرگونه تعهدی از جانب مشتری به شرکت؛ 3. رسیدگی شخص ثالث برای ورشکستگی مشتری )اگر مشتری یک فرد باشد( یا انحلال، انتصاب مدیر یا

گیرنده در رابطه با مشتری یا هر یک از دارایی های مشتری )در صورتی که مشتری یک شرکت باشد(، یا مشتری با طلبکاران مشتری ترتیب یا ترکیبی را انجام دهد یا هر رویه مشابه یا مشابهی در مورد مشتری آغاز شود؛

4. هر گونه نمایندگی یا ضمانت نامه توسط مشتری در بند 18 نادرست شود. 5. مشتری در زمان سررسید بدهی خود قادر به پرداخت آن نباشد؛ 6. مشتری )اگر مشتری یک فرد باشد( فوت شود یا از عقل ناتوان شود. یا 7. هر شرایط دیگری که شرکت به طور منطقی معتقد است که لازم یا مطلوب است که هر اقدامی را که

در بند 17.2 تعیین شده است، انجام دهد. 8. مشتری تلاش می کند و/یا درگیر اقداماتی می شود که شرکت آن را به عنوان تقلب، دستکاری، سواپ

آربیتراژ یا سایر اشکال فعالیت فریبکارانه یا متقلبانه در حساب)های( مشتری با شرکت تشخیص می دهد.

9. مشتری فعالیت های تجاری انجام داده است که شامل: § تجارتبیشازحدبدونقصدقانونیبرایسودبردنازحرکاتبازار. § تکیهبرزمانتاخیرقیمتیافرصتهایآربیتراژ. § مشارکتدرفعالیتهاییکهمیتواندبهعنوانسوءاستفادهازبازارتلقیشود.

18

17.2 در صورت “رویداد پیش فرض”، شرکت حق دارد یک یا چند مورد از اقدامات زیر را به صلاحدید مطلق خود، بدون اطلاع قبلی کتبی انجام دهد:

1. بستن یک یا همه موقعیت های باز مشتری را بر اساس نقل قول های فعلی؛ 2. بدهکار کردن مبالغ بدهی به شرکت از حساب)های( معاملاتی مشتری؛ 3. بستن یک یا همه حسابهای تجاری مشتری که نزد شرکت نگهداری میشود؛ 4. امتناع از باز کردن حساب های تجاری جدید برای مشتری؛ 5. تنظیم کردن تراز حساب معاملاتی مشتری برای اصلاح هرگونه سود غیرقانونی.

18. نمایندگی ها و ضمانت نامه ها

18.1 مشتری بدینوسیله نمایندگی و به شرکت ضمانت میدهد، و موافقت میکند که هر بار که مشتری دستورالعمل یا درخواستی را با توجه به شرایط حاکم در آن زمان ارائه میدهد، هر یک از این نمایندگیها و ضمانتنامهها تکرار میشود که:

1. لازم است که اطلاعات ارائه شده توسط مشتری به شرکت در فرم ثبت نام مشتری و توافقنامه های عملیاتی و در هر زمان پس از آن، دقیق، کامل و درست باشد.

2. شرایط توافقنامه های عملیاتی، از جمله تصدیق و افشای ریسک، توسط مشتری خوانده شده و به طور کامل درک شده است.

3. مشتری مجاز به ورود به توافقنامه های عملیاتی، ارائه دستورالعمل ها و درخواست ها و انجام تعهدات زیر آن است.

4. مشتری به عنوان یک مدیر عمل می کند. 5. اگر مشتری یک فرد است، مشتری فرم ثبت نام مشتری را تکمیل کرده است، یا اگر مشتری یک شرکت

باشد، شخصی که فرم ثبت نام مشتری را از طرف مشتری تکمیل کرده است به طور مقتضی مجاز به انجام این کار است..

6. مشتری تضمین می کند که کلیه اقدامات انجام شده تحت قراردادهای عملیاتی هیچ گونه مقررات یا قوانین، احکام، منشورها، آئین نامه ها، یا قواعد مربوط به مشتری یا حوزه قضایی که مشتری در آن اقامت دارد، یا هر قراردادی را که به موجب آن مشتری متعهد است یا هر یک از دارایی های مشتری تحت تأثیر قرار می گیرد را نقض نمیکند.

7. مشتری رضایت خود را برای شرکت ارائه می دهد تا اطلاعات مربوط به قراردادهای عملیاتی را از طریق وب سایت یا هر وسیله دیگری که شرکت به صلاحدید خود انتخاب کرده است ارائه دهد.

8. مشتری تأیید می کند که به طور منظم به اینترنت دسترسی دارد و با دریافت اطلاعات از جمله اما نه محدود به اصلاحات در شرایط و ضوابط، هزینه ها، کارمزد ها، قراردادهای عملیاتی، سیاست ها و اطلاعات مربوط به ماهیت و خطرات سرمایه گذاری از طریق ارسال چنین اطلاعاتی در وب سایت شرکت موافقت میکند.

9. مشتری بدین وسیله اعلام می کند که هدف از معاملاتش با شرکت شامل یک یا چند هدف زیر است: § -فعالیتهایسوداگرانه

19

§ -هدجینگ § -سرمایهگذاری § -معاملاتروزانه § مدیریتریسک

اگر هدف با اهداف ذکر شده در بالا متفاوت باشد یا در هر مرحله از این توافقنامه تغییر کند، مشتری موظف است فورًا به شرکت اطلاع دهد.

18.2 علاوه بر سایر حقوق و راه حل های موجود، شرکت به صلاحدید خود این حق را برای خود محفوظ می دارد

که در صورت نقض بند 18.1 مندرج در این قرارداد، هر موقعیتی را باطل کند یا هر یا همه موقعیت ها را در مظنه های فعلی ببندد.

19. فورس ماژور

19.1 در صورتی که شرکت بر اساس قضاوت معقول خود، وقوع یک رویداد فورس ماژور را تشخیص دهد، شرکت به سرعت اقدامات لازم را برای اطلاع مشتری انجام خواهد داد. یک رویداد فورس ماژور شامل موارد زیر است اما به آنها محدود نمی شود:

1. وقوع هر عمل، رویداد یا شرایطی )شامل، اما نه محدود به، اعتصاب، شورش، آشوب داخلی، تروریسم، جنگ، اعمال خدا، حوادث، آتش سوزی، سیل، طوفان، قطع برق، خرابی های الکترونیکی یا تجهیزات ارتباطی یا تامین کنندگان، ناآرامی های مدنی، مقررات قانونی، قفل کردن( که به نظر منطقی شرکت، شرکت را از حفظ بازار منظم در یک یا چند ابزار بازدارد.

2. تعلیق، انحلال یا بسته شدن هر بازار، یا رها کردن یا شکست هر رویدادی که شرکت نقل قول های خود را به آن مربوط می کند، یا تحمیل محدودیت ها، شرایط خاص یا شرایط غیر معمول در معامله در هر بازار یا رویدادی.

19.2 اگر به نظر منطقی شرکت، یک رویداد فورس ماژور وجود داشته باشد )بدون تاثیر بر سایر حقوق تحت توافقنامه های عملیاتی(، شرکت حق دارد هر یک از مراحل زیر را بدون اطلاع کتبی قبلی و در هر زمان انجام دهد:

1. الزامات مارجین را با افزایش آنها تنظیم کند. 2. هر یا همه موقعیتهای باز را با قیمتهایی که شرکت با حسن نیت مناسب تشخیص داده است،

ببندد. 3. تعلیق، مسدود، یا تعدیل اعمال هر یک یا همه شرایط قراردادهای عملیاتی را تا حدی که رویداد

فورس ماژور انجام تعهدات شرکت را غیرممکن یا غیرعملی کند. 4. با در نظر گرفتن مواضع شرکت، مشتری و سایر مشتریان، هرگونه اقدام دیگری را که شرکت به طور

منطقی در شرایط معین مناسب تشخیص دهد انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند.

20

20 متفرقه

20.1 شرکت حق تعلیق حساب معاملاتی مشتری را در هر زمان، با یا بدون اطلاع کتبی قبلی، به هر دلیل معتبر )از جمله شرایط غیرعادی بازار( برای خود محفوظ می دارد.

20.2 شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر تراکنشی را که به دلیل پیکربندی اشتباه، خطای فنی، یا مشکوک به هرگونه فعالیت متقلبانه یا فریبکارانه، از جمله تقلب، دستکاری، آربیتراژ، ناشی می شود و یا سایر اشکال فعالیت فریبکارانه یا متقلبانه در حساب مشتری یا چندین حساب در شرکت، یا اگر این فعالیت به نحو دیگری با هر و/یا همه تراکنشها مرتبط باشد، متوقف کند، ببندد، یا لغو کند. در چنین شرایطی، شرکت مجاز است هرگونه سود و هزینه را برای مبالغی که بهطور نامناسب کسب شدهاند، اعمال کند. شرکت هیچ مسئولیتی در قبال لغو هرگونه معامله یا سود، یا هر گونه خسارت یا زیان ناشی از تعلیق، بسته شدن یا بازگرداندن آن نخواهد داشت..

20.3 در صورت بروز وضعیتی که به صراحت در قراردادهای عملیاتی به آن اشاره نشده است، شرکت به شیوه ای منصفانه و معقول و بر اساس حسن نیت و انصاف رسیدگی خواهد کرد. در صورت لزوم، شرکت اقداماتی را انجام خواهد داد که با رویههای بازار هماهنگ باشد تا وضعیت را حل کند.

20.4 تصمیم شرکت برای اعمال یا عدم اعمال، یا هر گونه تاخیر در اعمال، هر گونه حق، قدرت یا اصلاح )همانطور که در این شرایط یا تحت قانون قابل اجرا مشخص شده است( در یک مورد یا تا حدی، نباید به عنوان یک چشم پوشی در نظر گرفته شود، و نه باید شرکت را از اعمال این حق، قدرت یا اصلاح در آینده یا در هر مورد دیگر کاهش یا جلوگیری کند. حقوق، قدرت ها و راه حل های اعطا شده به شرکت تحت توافقنامه های عملیاتی یا قانون به طور کامل قابل اجرا است.

20.5 شرکت، به صلاحدید مطلق خود، این اختیار را دارد که به طور کلی یا جزئی، هرگونه مسئولیت مشتری را در قبال شرکت تحت قراردادهای عملیاتی آزاد، بدون تأثیر بر حقوق مربوط به آن مسئولیت یا هر مسئولیت دیگری که چشم پوشی، آزادسازی، ترکیب، به خطر انداختن یا به تعویق انداختن ندارد ترکیب، مصالحه یا به تعویق بیندازد. چشم پوشی شرکت از نقض هر یک از شرایط قراردادهای عملیاتی یا پیشفرض تحت این شرایط، هیچ گونه نقض یا پیشفرض دیگری را لغو نمیکند و بر شرایط باقیمانده تأثیری نمیگذارد. علاوه بر این، چشم پوشی شرکت از نقض هر یک از شروط قراردادهای عملیاتی یا پیشفرض تحت این شرایط، مانع از الزام شرکت در ادامه الزام به رعایت تعهدات صرفشده نمیشود.

20.6 حقوق و راه حل های موجود برای شرکت تحت قراردادهای عملیاتی ماهیت تجمعی دارند، به این معنی که می توان آنها را علاوه بر سایر حقوق یا راه حل های ارائه شده توسط قانون اعمال کرد. این حقوق و راه حل ها انحصاری نیستند و هیچ گونه حقوق یا راه حل دیگری را که شرکت ممکن است تحت قوانین قابل اجرا داشته باشد محدود یا محدود نمی کند.

20.7 شرکت این حق را دارد که به طور کلی یا جزئی، مزایا و تعهدات قراردادهای عملیاتی را به شخص ثالث واگذار کند، مشروط بر اینکه واگذارنده با رعایت شرایط قراردادهای عملیاتی موافقت کند. این تکلیف ده روز

21

کاری پس از اینکه مشتری در نظر گرفته شود که اخطار واگذاری را مطابق با شرایط تجارت دریافت کرده است، لازم الاجرا خواهد شد.

20.8 در صورتی که هر گونه مقررات توافقنامه های عملیاتی )یا هر بخشی از آن( توسط دادگاه صلاحیت صالح تعیین شود که به هر دلیلی غیر قابل اجرا باشد، چنین مقرراتی باید جدا و مستقل از توافقنامه و شرایط کسب و کار تلقی شود. قابل اجرا بودن مقررات باقی مانده از موافقتنامه های عملیاتی نباید تحت تاثیر عدم اجرای مقررات خاصی قرار گیرد که به عنوان قابل تفکیک تلقی می شود.

20.9 بدون رضایت کتبی قبلی شرکت، مشتری از واگذاری، شارژ، انتقال، یا ادعای واگذاری، شارژ یا انتقال حقوق یا تعهدات خود تحت قراردادهای عملیاتی منع شده است. هرگونه تلاش برای واگذاری، اتهام یا انتقال بر خلاف این ماده باطل تلقی می شود.

20.10 مشتری اذعان می کند که حق ندارد رمزهای عبور دسترسی به پلتفرم معاملاتی یا حساب لیان خود را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهد. مشتری همچنین موافقت می کند که امنیت و محرمانه بودن چنین رمزهای عبوری را حفظ کند.

20.11 کلیه اقدامات انجام شده مطابق با مقررات و/یا استفاده از لاگین و رمز عبور توسط مشتری انجام می شود. شرکت مسئولیتی در قبال استفاده غیرمجاز از داده های ثبت نام توسط اشخاص ثالث ندارد..

20.12 مشتری اذعان می کند و درک می کند که زبان رسمی شرکت انگلیسی است و مشتری باید به طور مداوم وب سایت اصلی را مطالعه کرده و برای تمام اطلاعات و افشای اطلاعات در مورد شرکت و عملیات آن مراجعه کند. ترجمهها یا اطلاعات ارائه شده به زبانهایی غیر از انگلیسی در وبسایتهای محلی شرکت، صرف ًا برای مقاصد اطلاعاتی است و شرکت را از نظر قانونی تعهد نمیدهد و هیچ اثر قانونی ندارد. شرکت هیچ مسئولیت یا بدهی در قبال صحت اطلاعات ارائه شده در این ترجمه ها ندارد.

20.13 مطابق با شرایط و ضوابط این قرارداد و سیاستها و رویههای داخلی شرکت، شرکت به صلاحدید خود این حق را برای خود محفوظ میدارد که سیاستی را در مورد حسابهای غیرفعال ایجاد کند و/یا هزینه رسیدگی را 0 USD یا معادل آن به دلار آمریکا برای هر حساب در ماه در هر حساب غیرفعال و/یا غیرفعال اعمال کند. علاوه بر این، شرکت ممکن است پس از یک دوره شش )6( ماهه مداوم عدم فعالیت در شرایط زیر، حساب معاملاتی را ببندد.:

1. اگر مشتری به مدت شش ماه )6( مستمر هیچ معامله ای با شرکت انجام ندهد، شرکت ممکن است حساب معاملاتی را خوابیده و/یا غیرفعال در نظر بگیرد.

2. اگر حساب)های( خوابیده و/یا غیرفعال مشتری دارای مانده نقدی مثبت باشد، شرکت به صلاحدید خود این حق را برای خود محفوظ می دارد که هزینه رسیدگی به مبلغ 0 USD یا معادل آن را به دلار آمریکا در هر حساب در ماه اعمال کند. این هزینه هر چند وقت یکبار ممکن است توسط شرکت اصلاح شود.

22

3. اگریکمشتریواقعاتلاشکندتاماندهحسابخودراحلکند،شرکتحقداردازهرگونهو/یا تمام پرداخت ها و / یا هزینه ها به صلاحدید خود صرف نظر کند.

4. در مورد حساب خوابیده و / یا حساب غیر فعال مشتری با موجودی نقدی صفر، شرکت هزینه حمل و نقل 0 دلار یا معادل آن را به دلار آمریکا در هر حساب در هر ماه تحمیل نمی کند. با این حال، شرکت
حق بستن حساب )ها( را پس از یک دوره مداوم شش )6( ماه عدم فعالیت برای خود محفوظ می دارد.

20.14 شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون اطلاع قبلی، هر یک از حساب های مشتری را به حالت »فقط بستن« تغییر دهد. اگر حساب مشتری به حالت فقط بستن تغییر کند، به این معنی است که مشتری از شروع تراکنش های جدید یا افزایش قرار گرفتن در معرض تراکنش های موجود منع شده است. با این حال، مشتری مجاز است معاملات موجود را ببندد، تا حدی ببندد یا کاهش دهد. حل و فصل هر گونه اختلاف ناشی از این موضوع به صلاحدید و صلاحدید مطلق شرکت خواهد بود.

20.15 تمام حقوق مالکیت معنوی و حقوق اختصاصی، از جمله کپی رایت، علائم تجاری، اسرار تجاری و سایر حقوق مرتبط، به وب سایت به طور کامل، محتویات آن و هر گونه مواد مرتبط )”IP شرکت”( همیشه باید دارایی انحصاری شرکت باقی بماند. مشتری نباید هیچ حقوق یا منافعی در IP شرکت داشته باشد، به جز حق محدود دسترسی و استفاده از IP شرکت همانطور که در توافقنامه مشخص شده است. مشتری اذعان می کند که IP شرکت محرمانه است و از طریق سرمایه گذاری های قابل توجهی از مهارت، زمان، تلاش و منابع توسعه یافته است. مشتری موافقت می کند که محرمانه بودن IP شرکت را حفظ کند و از دسترسی به وب سایت به هر شخص ثالث خودداری کند. مشتری نباید هیچ گونه اطلاعاتی را که از IP شرکت یا مربوط به آن به دست آمده است را برای اشخاص ثالث منتشر، توزیع یا افشا کند، در نتیجه شرکت را از هر گونه مسئولیتی مبرا خواهد کرد. علاوه بر این، مشتری نباید کپی، تغییر، دکامپایل، مهندسی معکوس، یا ایجاد آثار مشتق بر اساس IP شرکت را انجام دهد.

20.16 مشتری مسئولیت کامل اطمینان از صحت تمام پرداخت های انجام شده را بر عهده می گیرد. در صورتی که جزئیات بانکی شرکت تغییر کند، مشتری باید به طور کامل مسئول هر گونه پرداخت به جزئیات بانکی قدیمی از لحظه انتشار جزئیات جدید در حساب لیان باشد. این تعهد مشتری است که با آخرین جزئیات بانکی ارائه شده توسط شرکت به روز شود و پرداخت ها را بر این اساس انجام دهد.

21. قانون حاکم و حوزه قضایی

21.1 این موافقتنامه باید طبق قوانین سنت وینسنت و گرنادینز اداره و تفسیر شود.

21.2 در صورت هر گونه اختلاف ناشی از یا مربوط به توافقنامه، مشتری قاطعانه موافقت می کند که طرفین درگیر باید تلاش های منطقی برای حل اختلاف از طریق مکانیسم حل اختلاف مشخص شده در بند 23 انجام دهند.

21.3 با توجه به هر گونه اقدامات قانونی، مشتری بدین وسیله: 23

1. اذعان و موافقت می کند که دادگاه های سنت وینسنت و گرنادینز صلاحیت انحصاری برای حل و فصل هر گونه اختلافات ناشی از توافقنامه را دارند.

2. صلاحیت دادگاه های سنت وینسنت و گرنادینز را قبول میکند؛ 3. از هرگونه اعتراضی که موکل ممکن است در هر زمان نسبت به شروع مراحل قانونی در این دادگاه

ها داشته باشد چشم پوشی می کند؛ 4. موافقت می کند که ادعا نکند که چنین اقداماتی در یک انجمن ناخوشایند آغاز شده است یا اینکه

دادگاه صلاحیت رسیدگی به مشتری را ندارد.

21.4 مشتری بدینوسیله به طور غیرقابل برگشت و به طور کامل، تا حداکثر میزان مجاز توسط قانون، از هرگونه مصونیت )شامل اما نه محدود به مصونیت دیپلماتیک یا دلایل مشابه( در رابطه با مشتری، درآمدها و دارایی های مشتری )صرف نظر از استفاده فعلی یا مورد نظر آنها( چشم پوشی می کند. شامل:

1. رسیدگی به دعوی یا داوری، 2. صلاحیت هر دادگاه، 3. امداد به صورت دستور، اجرای خاص یا بازیابی اموال، 4. ضمیمه دارایی ها )خواه قبل یا بعد از قضاوت به دست آمده باشد(. 5. اجرای هر گونه حکمی که ممکن است به مشتری، درآمدها یا دارایی های مشتری در هر حوزه قضایی

مربوط باشد.

مشتری همچنین موافقت می کند، تا جایی که قانون قابل اجرا اجازه می دهد، به هیچ گونه مصونیتی در هیچ روندی استناد نکند. مشتری، به طور کلی، با ارائه هرگونه رفع یا شروع هر فرآیندی در رابطه با چنین دادرسی، از جمله، اما نه محدود به، صدور، اجرا، یا اجرای هر گونه حکم یا حکمی علیه هر دارایی در هر حوزه قضایی ناشی از چنین دادرسی موافقت می کند.

21.5 اگر اختلافی ایجاد شود که از طریق روش حل اختلاف که در بند 23 در زیر ذکر شده قابل حل نباشد، طرفین موافقت می کنند که با صلاحیت دادگاه های سنت وینسنت و گرنادینز موافقت کنند.

22. استفاده از پلت فرم معاملاتی و ایمنی

22.1 مشتری موافقت می کند که هیچ اقدامی را که ممکن است دسترسی نامنظم یا غیر مجاز یا استفاده از پلت فرم معاملاتی را امکان پذیر یا تسهیل کند، انجام ندهد. مشتری اذعان می کند و می داند که شرکت به صلاحدید خود حق خاتمه دادن یا محدود کردن دسترسی مشتری به پلت فرم معاملاتی را در صورت سوء ظن به چنین استفاده غیر مجاز توسط مشتری دارد.

22.2 2 در هنگام استفاده از پلتفرم معاملاتی، مشتری باید از هرگونه فعالیتی، اعم از اقدام یا عدم انجام، که میتواند یکپارچگی پلتفرم را به خطر بیندازد یا منجر به اختلال در عملکرد آن شود، خودداری کند.

22.3 مشتری حق ذخیره، نمایش، تجزیه و تحلیل، اصلاح، قالب بندی مجدد و چاپ اطلاعات قابل دسترسی از طریق پلتفرم معاملاتی را دارد. با این حال، مشتری اکید ًا از انتشار، انتقال یا بازتولید چنین اطلاعاتی، به طور

24

کامل یا جزئی، در هر قالبی برای هر شخص ثالثی بدون کسب رضایت قبلی از شرکت ممنوع است. علاوه بر این، مشتری مجاز به تغییر، مبهم کردن یا حذف هر گونه حق چاپ، علامت تجاری یا سایر اعلامیه های نمایش داده شده در پلت فرم تجاری نیست.

22.4 مشتری موافقت می کند که محرمانه بودن داده های دسترسی خود را حفظ کند و از افشای آن به هر فردی خودداری کند.

22.5 مشتری موافقت می کند که به سرعت به شرکت اطلاع دهد اگر انها دانش یا سوء ظن داشته باشند که اطلاعات دسترسی انها به یک شخص غیر مجاز افشا شده یا ممکن است افشا شده باشد.

22.6 مشتری موافقت می کند که به طور کامل با هر گونه تحقیق انجام شده توسط شرکت در مورد سوء استفاده یا سوء استفاده مشکوک از داده های دسترسی خود همکاری کند.

22.7 مشتری مسئولیت کامل کلیه دستورالعمل ها و سفارش های ارسال شده از طریق داده های دسترسی خود را تصدیق میکند و می پذیرد و هر دستورالعمل یا سفارشی که توسط شرکت دریافت می شود به عنوان دریافت شده از مشتری تلقی می شود.

22.8 مشتری اذعان می کند که در صورت دسترسی اشخاص ثالث غیرمجاز به اطلاعات، از جمله آدرس های الکترونیکی، ارتباطات الکترونیکی و داده های شخصی، در حین انتقال آنها از طریق اینترنت یا سایر امکانات ارتباطی شبکه، خدمات پستی، تلفن، یا هر وسیله الکترونیکی دیگری شرکت مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

22.9 اگر شرکت مشکوک به هر گونه فعالیت های جعلی، دستکاری یا فریبکارانه مانند سواپ آربیتراژ یا سایر اشکال رفتار جعلی در حساب مشتری یا هر گونه معاملات مربوط به آن باشد، شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که به صلاحدید خود اقدامات زیر را انجام دهد:

بستن تمام موقعیت های باز در حساب معاملاتی مشتری، اعمال جریمه )معادل سواپ و / یا هر مقدار سود( برای تمام معاملات فعلی و / یا قبلی، باطل کردن هر گونه سود حاصل از آن، رد کردن هر گونه درخواست آینده مشتری برای معافیت سواپ و خاتمه دادن تمام توافقات با مشتری.

23. روش حل اختلاف

23.1 در صورتی که مشتری اعتقاد منطقی داشته باشد که شرکت یک یا چند شرایط توافقنامه های عملیاتی را به دلیل هر گونه اقدام یا عدم اقدام نقض کرده است، مشتری حق دارد ظرف 5 )پنج( روز کاری پس از وقوع رویداد، شکایت خود را به شرکت ارائه دهد.

23.1.1 برای شکایت، مشتری باید فرم شکایت را در حساب لیان خود تکمیل کند. شکایت باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1. نام کامل مشتری )یا نام شرکت اگر مشتری یک نهاد قانونی باشد(؛ 2. ورود مشتری در پلت فرم معاملاتی؛

25

3. تاریخ و زمان وقوع درگیری اولیه )در منطقه زمانی پلت فرم معاملاتی(؛ 4. شماره تیکت موقعیت و / یا سفارش در انتظار؛ 5. شرح مفصلی از وضعیت مورد مناقشه، از جمله ارجاعات به بند مربوطه این شرایط کسب و کار که

مشتری معتقد است نقض شده است.

23.1.2 شکایت نباید شامل:

1. توصیفات عاطفی یا ارزیابی وضعیت درگیری؛ 2. لحن توهین آمیز؛ 3. فحاشی؛ 4. تهدید.

23.2 شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که شکایتی را در صورت عدم رعایت شرایط فوق الذکر رد کند.

23.3 اختلافاتی که به صراحت در موافقت نامه های عملیاتی مورد توجه قرار نگرفته اند، بر اساس رویه های رایج بازار و به صلاحدید شرکت حل و فصل خواهند شد.

23.4 در صورت خرابی نرم افزار و / یا سخت افزاری که باعث وقفه در جریان نقل قول می شود، هر گونه تصمیم گیری مربوط به اختلاف بر اساس پایه نقل قول سرور زنده است که با توجه به شرایط کسب و کار هماهنگ می شود.

23.5 شرکت هیچ مسئولیتی در قبال مشتری در صورتی که مشتری سود کمتر از پیش بینی شده را تجربه کرده باشد یا به دلیل یک اقدام ناتمام که مشتری قصد تکمیل آن را داشته است، متحمل ضرر شده باشد، ندارد.

23.6 شرکت مسئولیتی در قبال خسارات غیرمستقیم، تبعی یا غیر مالی )از جمله ناراحتی عاطفی و غیره( که مشتری متحمل شده است نخواهد داشت.

23.7 شرکت اختیار آغاز تحقیقات یا حل و فصل اختلاف را به طور مستقل، مطابق با مقررات مندرج در این شرایط کسب و کار حفظ می کند. در چنین مواردی، حداکثر بازه زمانی برای ارزیابی یک اختلاف و انجام اقدامات برای حل آن 5 روز است. با این حال، ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که این دوره می تواند تمدید شود.

23.8 در صورت دریافت قیمتهای نامنظم از ارائهدهندگان نقدینگی، شرکت این حق را دارد که معاملات را به حالت »فقط بستن« مخصوص ًا برای ابزارهای تحت تأثیر محدود کند. در این حالت فقط بسته شدن موقعیت ها مجاز خواهد بود و این اقدام بدون اطلاع قبلی انجام می شود.

23.9 شرکت به صلاحدید انحصاری خود و بدون اطلاع قبلی، این حق را برای خود محفوظ می دارد که هرگونه

سفارش ارسال شده توسط مشاور متخصص در یک حساب معاملاتی را مسدود کند.

23.10 فایل لاگ سرور به عنوان منبع اصلی و قابل اعتمادترین منبع اطلاعات در صورت بروز هرگونه اختلاف، عمل میکند. فایل لاگ سرور اولویت بالاتری نسبت به سایر شواهد دارد، از جمله فایل لاگ ترمینال مشتری،

26

زیرا فایل لاگ ترمینال مشتری ممکن است همهی مراحل از اجرای دستورات و درخواستهای مشتری را ثبت نکند.

23.11 در صورتی که فایل Log-Server حاوی اطلاعات مربوطه ارجاع شده توسط مشتری نباشد، هرگونه استدلال مبتنی بر چنین مرجعی ممکن است در نظر گرفته نشود.

23.12 شرکت این امکان را دارد که از طریق روش های زیر به مشتری غرامت پرداخت کند:

1. با بستانکار / بدهکار کردن حساب معاملاتی مشتری همراه با یادداشت توضیحی مربوطه. 2. با بازگشایی پوزیشن هایی که به اشتباه بسته شده بودند. 3. با حذف موقعیت ها یا دستوراتی که به اشتباه باز یا قرار داده شده اند.

23.13 شرکت حق انتخاب روش حل اختلاف را به صلاحدید خود محفوظ می دارد.

23.14 بخش انطباق هدف بر بررسی و تحقیق هر گونه شکایت یا اختلاف از سوی مشتریان به سرعت خواهد داشت. کلیه شکایات ظرف مدت 5 )پنج( روز کاری از تاریخ دریافت بررسی خواهد شد. در شرایط خاص، این بازه زمانی ممکن است تمدید شود.

24- امتناع از شکایت

24.1 شرکت اختیار کامل رد شکایتی که توسط یک مشتری ارائه شده است را برای خود محفوظ می دارد.

24.2 اگر مشتری از قبل از طریق ایمیل داخلی پلتفرم معاملاتی یا هر کانال ارتباطی معمولی در مورد تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده روی سرور به درستی مطلع شده باشد، هر گونه شکایت در مورد دستورالعمل های اجرا نشده ارائه شده در آن دوره نگهداری بررسی نخواهد شد. عدم دریافت اخطاریه توسط مشتری دلیل موجهی برای طرح شکایت تلقی نخواهد شد.

24.3 شکایات مربوط به اجرای یک معامله یا سفارش، بر اساس تفاوت قیمت بین قرارداد تفاوت در بستر معاملاتی و دارایی پایه، رسیدگی نخواهد شد.

24.4 شکایات مربوط به زمان اجرای سفارش، از جمله زمان گرفته شده توسط فروشنده برای اجرای سفارش و زمان ثبت شده در Log-File سرور برای اجرای سفارش، پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه سفارش قرار داده شده در صف با توجه به مقررات مندرج در شرایط کسب و کار اجرا نشده باشد.

24.5 شرکت هیچ گونه شکایتی از مشتریان درباره نتایج مالی معاملاتی که با استفاده از مارجین آزاد موقتی در حساب تجاری صورت میپذیرد، که از طریق یک موقعیت سودآور )که بعدها توسط شرکت لغو میشود( که با یک نقل قول خطا )اسپایک( یا نقل قولی که به دلیل یک خطا مشهود دریافت شده است، ایجاد شده است، قبول نمیکند.

24.6 در تمامی اختلافات، ارجاعات مشتری به مظنه سایر شرکت ها یا سیستم های اطلاعاتی مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

27

24.7 مشتری اذعان میکند که نمیتواند موقعیت یا سایر موقعیتهای باز را مدیریت کند یا دستورالعملهایی برای باز کردن موقعیتهای جدید بدهد، در حالی که اختلاف در مورد موقعیت مورد مناقشه در حال بررسی است و هیچ شکایتی در مورد آن موضوع پذیرفته نمیشود.

24.8 مشتری اذعان می کند که شرکت نباید در مورد حل اختلاف و بازگشایی موقعیت اطلاع رسانی کند و مشتری مسئولیت کامل تمام خطرات مرتبط را بر عهده می گیرد.

24.9 پس از حل اختلاف، شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد که دستورات توقف ضرر یا برداشت سود را به ترتیبی که اگر موقعیت باز باقی میماند، بهصورت زمانی آغاز میشوند، فعال کند.

24.10 شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر معامله ای را در صورتی که معامله هدجینگ مربوطه توسط یک تامین کننده نقدینگی لغو شده باشد، باطل کند.

25.1 مشتری تایید می کند و موافقت می کند که در هنگام خرید و / یا فروش هر ابزار مالی، خطر قابل توجهی برای متحمل شدن ضرر و زیان وجود دارد. شرکت این ریسک را افشا می کند و مشتری با کمال میل چنین ریسکی را می پذیرد و بر عهده می گیرد.

26.1 اگر مشتری شرکت در طرح سود معاملاتی را انتخاب کند، که شامل طرح پاداش، تبلیغات یا مسابقه ای است که سود معاملاتی را ارائه می دهد، اما محدود به آن نمی شود، شرایط و ضوابط زیر قابل اجرا خواهد بود:

1. مشتری مجاز به شرکت در بیش از یک طرح سود معاملاتی به طور همزمان نیست، مگر اینکه به صراحت در شرایط و ضوابط قابل اجرا در طرح مزایای تجاری بیان شده باشد.

2. شرکت هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه مارجین کال یا زیان های متحمل شده توسط مشتری، از جمله اما نه محدود به زیان های ناشی از رسیدن به سطح توقف، اگر سود معاملاتی به هر دلیلی مطابق با شرایط و ضوابط قابل اجرا طرح مزایای تجاری برداشته شود، ندارد.

3. شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر زمان که مقتضی بداند، طرح سود معاملاتی یا هر یک از جنبه های آن را تغییر، اصلاح، تعلیق، لغو یا خاتمه دهد. شرکت هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای ناشی از این گونه تغییرات، اصلاحات، تعلیق، لغو یا خاتمه طرح سود معاملاتی ندارد.

4. در صورت وجود هرگونه نشانه یا سوء ظن مبنی بر کلاهبرداری، دستکاری، بازپرداخت نقدی، پاداش یا سواپ آربیتراژ ، یا هر شکل دیگر از فعالیت های فریبکارانه یا متقلبانه در حساب مشتری یا چندین
حساب در شرکت، یا اگر چنین فعالیت هایی مشخص شود که با طرح سود معاملاتی متصل یا مرتبط باشد، تمام معاملات انجام شده و همچنین هر گونه سود یا زیان به دست آمده بدون ارزش و باطل خواهد شد.

5. شرکت به صلاحدید انحصاری خود این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورتی که مشکوک به سوء استفاده یا تلاش برای سوء استفاده از طرح سود معاملاتی توسط هر فردی باشد، یا اگر فرد قرارداد فعلی، شرایط تجاری شرکت، یا شرایط و ضوابط طرح سود معاملاتی را نقض کند، فرد را از شرکت در طرح سود معاملاتی محروم کند. شرکت ممکن است تمام معاملات را باطل کند، سفارشات را لغو

28

کند، و هر گونه سود به دست آمده توسط مشتری را لغو کند. در چنین مواردی، شرکت مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از لغو سود معاملاتی نخواهد داشت.

6. در صورت بروز اختلاف 7. ، طبق رویه حل اختلاف مندرج در این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. 8. صرف نظر از زبان ترجمه شده شرایط و ضوابط یک طرح سود معاملاتی، در صورت وجود هرگونه

ناهماهنگی بین دو زبان، زبان انگلیسی برتری خواهد داشت.

Last updated:
10/06/2023 - Version : 1.0
Download PDF File

Call Request Form

درخواست تماس

با ما تماس بگیرید یا درخواست تماس خود را ثبت کنید تا تیم پشتیبانی کارگزار لیان در اسرع وقت با شما تماس بگیرد.

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه استفاده شما از وب سایت را بهبود ببخشد. با استفاده از وب سایت لیان بروکر شما با شرایط و ضوابط لیان بروکر موافقت کرده اید.

فرم درخواست تماس